Etiket - ihtar

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

  MİRAS HUKUKUNDA TENKİS   Mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmaların mirasçıların saklı payına tecavüz ettiği oranda indirilmesini sağlayan işleme ''tenkis'' denmektedir. Kanunda belirtilmiş olan saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 28

MARKANIN İLTİBASI

MARKANIN İLTİBASI Marka hukukunun amacı; markaları üçüncü kişilerin haksız kullanımlarından korumak ve marka haklarına tecavüzlerin önlenmesini sağlamaktır. SMK m.4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR   Bilişim, her türlü verinin elektronik sistemler aracılığı ile işlenmesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. madde gerekçesinde “Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI   Tarafların boşanma konusunda anlaşamadıkları ya da anlaşsalar dahi anlaşmalı boşanmanın şartlarından birisinin gerçekleşmemesi halinde çekişmeli boşanma söz konusu olur. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri: Zina (TMK m.161) Hayata kast,...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 23
blank

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI   Anlaşmalı boşanma, TMK m.166/3’de düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARI   Trafik kazaları maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü olarak üçe ayrılır. Trafik kazası sonucunda hem bedeni hem de malvarlığı zararları meydana gelebilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Kusursuz...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 20
blank

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE İPTAL KARARI SONRASI DEĞER KAYBI

Mali sorumluluk sigortası, trafik kazası neticesinde kusursuz tarafta meydana gelen zararların sigorta şirketi tarafından ödenmesinin güvence altına alındığı sigorta türüdür. Türkiye’nin de taraf olduğu ‘’Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 1 21
blank

AYM İPTAL KARARININ DEĞER KAYBINA ETKİSİ

Anayasa Mahkemesi iptal kararları; bir kanun hükmünün yasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre, iptal kararları bir kanun hükmündeki sakatlığı ortaya koyar nitelikteki kararlardır. Anayasanın 153....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 20
hasaronarim

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Zamanla insanlar bireysel yaşamdan toplumsal yaşama geçmiş ve birlikte yaşayabilmek için düzenleyici kurallara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ahlak kuralları, hukuk kuralları, örf-adet vb. gibi. Günümüzde kuşkusuz en önemlilerinden biri...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 2 22
blank

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI Günümüzde sıkça karşılaştığımız trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar oluşmaktadır. Araçta meydana gelen maddi hasar kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortasından karşılanmaktadır. Bunun yanında kazada kusursuz olan tarafın...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 21