Aile Hukuku

     Aile, toplumun temelidir. T.C. Anayasa’sının 41.maddesinde aile “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

     Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” Şeklinde tanımlanmıştır. Madde uyarınca devlet aileden sorumlu olduğu gibi, aile içi huzur ve refahı sağlamakla da yükümlüdür. Devletin bu yükümlülükleriyle birlikte aile fertlerinin de birbirlerine karşı yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükleri de vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında oluşabilecek uyuşmazlıkların çözüm yolları Türk Medeni Kanun’unun Aile Hukuku bölümünde düzenlenmiştir.

     Özdoğan Hukuk olarak; Anayasaca korunan özel hayatın gizliliğine ve kadın-erkek eşitliğine önem vererek Medeni Kanun ve ilgili ulusal/uluslararası kanun ve sözleşmelerde yer alan hükümler uyarınca, toplumun en önemli yapıtaşı olan aileyi koruyarak, oluşabilecek uyuşmazlıklar için avukatlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

• Çekişmeli-Çekişmesiz boşanma davaları
• Mal varlığı tasfiyesi
• Velayet ve velayet hükümlerine aykırı davranılması halinde oluşan uyuşmazlıklar
• Nafaka ve nafaka hükümlerine aykırı davranılması halinde oluşan uyuşmazlıklar
• Aile içi şiddet ve benzer hallerde karar alınması ve uygulanması
• Aile Mahkemelerinde oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümü

- Stratejimiz

Ocak 2021

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI   Tarafların boşanma konusunda anlaşamadıkları ya da anlaşsalar dahi anlaşmalı boşanmanın şartlarından birisinin gerçekleşmemesi halinde çekişmeli boşanma söz konusu olur. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri: Zina (TMK m.161) Hayata kast,...