Ceza Hukuku

     Toplumsal yaşam içinde, insanların birbirleriyle olan ilişkileri sırasında her vatandaşın bir suç isnadıyla karşılaşması ve dahi bir suçun mağduru olabilmesi mümkündür.

Ceza Hukukuna ilişkin bu mağduriyet ve isnatlar diğer hukuk dallarına nazaran daha ağır etkiler göstermektedir. Bu etkilerin sebebi ceza mahkemelerinin hüküm ve kararları kişi hak ve özgürlüklere müdahalenin direkt olarak yansımasından kaynaklanmaktadır. Bu müdahalelerin karşılığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakeme Kanunları çerçevesinde hakların bilinmesi ve bu hakların etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Tüm bu durumlardan dolayı ceza soruşturma ve kovuşturmaların verilecek kararlarına karşı hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak etkin bir şekilde yürütülmesi ortaya çıkacak hak mahrumiyetlerinin önüne geçecektir.

     Özdoğan Hukuk olarak; suçun ilgili makamlar tarafından öğrenilmesiyle başlayan ve hüküm açıklandıktan sonra infaz süreciyle tamamlanan tüm bu süreçlerin, gizlilik ve güven çerçevesinde, oluşabilecek hak mahrumiyetlerinin önüne geçilebilmesi amacıyla avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

HİZMETLERİMİZ

• Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
• Soruşturma işlemlerine katılma ve takip
• Tutuklama ve diğer koruma kararlarına itiraz edilmesi
• Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Temyiz ve İstinaf dilekçeleri hazırlanması
• Kanun Yararına Bozma dilekçesi hazırlama

- Stratejimiz

Ocak 2021

TUTUKLAMA

TUTUKLAMA (CMK m.100-108)   Tutuklama, suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan, ancak kuvvetli suç şüphesi bulunan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Diğer koruma tedbirleri gibi geçici bir tedbirdir. Tutuklama, ihtiyari bir koruma tedbiridir....

blank

KORUMA TEDBİRLERİ

KORUMA TEDBİRLERİ   Koruma tedbirleri, kişi hakkında hüküm verilmeden önce temel haklarından birinin veya birkaçının sınırlandırılmasını sağlayan tedbirlerdir. Koruma tedbiri temel hakka müdahale olduğu için kanun ile düzenlenmiş olması şarttır. Geçicidir. Amacı ya delil...

blank

ARAMA

ARAMA (CMK m.116-122) Arama, şüpheliyi/sanığı veya bir delil ele geçirmek ya da bir suçun işlenmesini önlemek amacı ile yapılan koruma tedbiridir. Arama tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nda...