Bilişim Hukuku

Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde bilişim hukuku önem arz etmektedir.

Bilişim, her türlü verinin elektronik sistemler aracılığı ile işlenmesidir. Bilişim hukuku ise, işlenen verilerin yasal çerçevede paylaşılmasını konu alan hukuk dalıdır. Bilişim alanındaki faaliyetlerin usul ve esas açısından düzenlenmesi 23/5/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile sağlanmıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ile 246. maddelerinde “Bilişim Alanında Suçlar” başlığı ile bilişim alanında işlenebilecek suçlar ve bu suçların yaptırımları düzenlenmiştir.

Özdoğan Hukuk olarak; Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, internet kanalıyla yapılan marka ihlalleri, e-ticaret, bilişim sisteminde işlenen suçlar hakkındaki hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla avukatlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

  • İnternet ortamında doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü
  • Bilişim hukuku alanındaki en güncel gelişmelerin takibi
  • Haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi
  • Bilişim sisteminde işlenen suçlar açısından sanık müdafi ve müşteki vekili olunması

- Stratejimiz

Şubat 2021