Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin ölümü veya gaipliği halinde, kalan malvarlığının mirasçılarına nasıl ve ne kadar intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Miras hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Üçüncü Kitabında düzenlenmiştir. Nesep, nikâh sorunları ve aile içi çekişmeler sebebi ile kimlerin hangi oranda mirastan pay alacağı sıklıkla uyuşmazlık konusu olmaktadır.

Özdoğan Hukuk olarak; miras hukukuna dair sözleşmelerin düzenlenmesi ve davaların açılması, terekenin tespitinin yapılması konularında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

  • Miras intikal işlemleri
  • Vasiyetname hazırlanması ve iptali işlemleri
  • Miras sözleşmesi ve mirastan feragat sözleşmesi düzenlenmesi
  • Veraset ilamı alınması
  • Tenkis davası
  • İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası
  • Mirasın reddi davası

- Stratejimiz

Şubat 2021

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

  MİRAS HUKUKUNDA TENKİS   Mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmaların mirasçıların saklı payına tecavüz ettiği oranda indirilmesini sağlayan işleme ''tenkis'' denmektedir. Kanunda belirtilmiş olan saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf...