Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, bir işletmenin iktisadi değer taşıyan emeklerini koruyan hukuk dalıdır.  Marka, patent, telif hakları, hakların tescili ve korunması bu kapsamdadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir.

Özdoğan Hukuk olarak; hukuk ve ceza davalarının takibi ve sözleşmelerin hazırlanması alanlarında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

  • Lisans sözleşmeleri
  • Telif sözleşmeleri
  • İşletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması
  • Tecavüzün ref’i davası
  • Tecavüzün meni davası
  • Tazminat davası

- Stratejimiz

Şubat 2021

MARKANIN İLTİBASI

MARKANIN İLTİBASI Marka hukukunun amacı; markaları üçüncü kişilerin haksız kullanımlarından korumak ve marka haklarına tecavüzlerin önlenmesini sağlamaktır. SMK m.4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt...