Ticaret Hukuku

     Ticaret Hukuku; en basit şekliyle, üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenler.Borçlar Hukukunun kısmen değindiği ve yer vermediği alanları dolduran Ticaret Hukuku, bir ticari işletmeyi ilgilendiren her hususta kanuna dayalı bir alan belirler. Ticari şirketlerin nelerden oluştuğu, kuruluşlarının nasıl olduğu, örgütlenme biçimleri, nasıl sona erdirilebileceği ve bunlar hakkında hangi usullerin uygulanacağına yönelik kapsamlı bir hukuk dalıdır.

     Özdoğan Hukuk olarak; Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca, meydana gelebilecek ticari uyuşmazlıklar, ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması, şirket kuruluşundan tasfiye sürecine kadar hukuki ve cezai sorumluluklar hakkında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

HİZMETLERİMİZ

• Ticaret Mahkemelerinde oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümü
• Ticari sözleşmeler hazırlama, uygulama
• Şirket kuruluşu, ana sözleşme hazırlama, yönetim
• Sermaye arttırma, azaltma işlemleri
• Haksız rekabetten doğan uyuşmazlıklar
• Şirket devir ve birleşme işlemleri

- Stratejimiz

Call Now Button