Aydınlatma Metni

ÖZDOĞAN HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSU

AYDINLATMA METNİ

Siz müvekkillerimizin kişisel verilerinin güvenliği sağlamak bizim en önde gelen ilkelerimizdendir. Bu ilkemizden yola çıkarak, Özdoğan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu Aydınlatma Metni ile size;

 • Veri Sorumlusu olarak Sena Özdoğan’ın kimliği,
 • Kişisel verilerinizin Sena Özdoğan tarafından hangi amaçla toplandığı (işlendiği)
 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabileceğimizi,
 • Kişisel verilerinizi nasıl edindiğimizi ve bunun yasal nedenlerini,
 • Son olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak haklarınızın neler olduğunu, açıklamak isteriz.

Bu bilgileri sizlerle paylaşmadan önce, açıklanması gerekli bazı hususlar şunlardır:

 1. Kişisel veri nedir? Gerçek kişinin kimliğinin belirlenmesine yarayan tüm bilgiler kişisel veridir. Örneğin; kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, eğitim bilgisi kişisel verilerden bazılarıdır.
 2. Veri İşleme faaliyeti nedir? Kişisel verilerin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yani bilişim sistemleri üzerinden veya manuel olarak; elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanımının engellenmesi gibi her türlü işlem anlamına gelir. Örneğin, kişisel verilerinizi bizimle bir hukuki meseleniz ile ilgili danışmak için web sitemiz üzerinden form doldurarak paylaşmanız, bizim tarafımızdan gerçekleştirilen bir veri işleme faaliyetidir.
 3. Veri Sorumlusu Kimdir? Veri işleme faaliyetinin neden ve nasıl olacağını belirleyen gerçek ya da tüzel kişidir. Bu bakımdan, ofisimiz bir veri sorumlusudur.

Veri Sorumlusu Avukat Sena Özdoğan’dır.

Sena Özdoğan faaliyetlerini Şenlikköy Mh. Akasya Sk. No:20/4 Bakırköy/İstanbul adresinde göstermektedir. Ofisimiz ile ilgili daha detaylı bilgi için ozdoganhukukdanismanlik.com adlı internet sitemizin İletişim bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni kapsamındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir:

1. Danışma Sırasında Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir?

Kimlik bilgilerinizden; ad, soyad,

İletişim bilgilerinizden; telefon, şehir bilgisi, e-posta adresi

Müşteri işlem verilerinizden; çağrı kayıtları, ödeme şekli ve detayları, fatura, adliyelerdeki dosya bilgileriniz, vekaletname bilgileri,

İşlem güvenliği verilerinizden; IP adresi

Finans Bilgilerinizden; banka hesap bilgileri, IBAN no,

Mesleki deneyim – eğitim verilerinizden; eğitim durumu, üniversite, bölüm, branş bilgisi, üniversite adı bilgisi

Diğer; yorum ve görüş bilgileri, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, CV bilgileri

2. Danışma ve İş Başvurusu Sırasında Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi

 

İşlenen Kişisel Verilerİşlenme AmaçlarıHukuki SebepleriToplama Yöntemleri
Ad-soyad, e-posta, telefon, fatura, IBAN, Banka Hesap bilgisiÖn bilgi almak, bilgi vermek, ödeme göndermekHukuki danışmanlık almanız sözleşme kurulması ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz için gerekli olması (KVKK m.5/2-c), Bilgilerinizin güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2- Son olarak siz müvekkillerimizin ve personellerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)Web sitemizi ziyaret etmeniz, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler, iş başvuruları, vasıtasıyla
Ad-soyad, e-posta, telefon, log kayıtları, IP adresi, yetkililerle yapılan görüşmelere ilişkin ses kayıtları bilgisi (çağrı kayıtları), faturaDanışmanlık sonrası hizmetinin verilebilmesi, Verilen hukuki hizmetin ve denetimin sağlanabilmesi, doğabilecek herhangi bir anlaşmazlığın çözümüHukuki danışmanlık almış olmanız ve bizim bu bakımdan hizmetlerimizi yerine getirebilmemiz içinWeb sitesini ziyaret etmeniz, Avukatlarımıza danışmanız, telefon üzerinden bilgi almanız, ofis telefonlarımızdan yahut web sitemiz
 aşamasında, ilgili kanun ve düzenlemelerine aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı sizin, ofisimiz çalışanlarının ve diğer ilgili üçüncü kişilerin Güvenliğini sağlamak, kanundan ve düzenlemelerinden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve yetkili ve görevli özel kamu kurum ve kuruluşlarına karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, bizden bilgi talep etmeniz ve yasal hakların kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi, sözleşme ve kanun ya da düzenlemelerine aykırı kullanımı engellemek, şüpheli işlemlerin ve hukuka aykırı kullanımların tespit edilebilmesigerekli olması (KVKK m.5/2-c), Bilgilerinizin güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2- Son olarak siz müvekkillerimizin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-f)üzerinden bizimle iletişime geçmeniz, danışmanlık alma sonrasında destek talep etmeniz, ofisimizi aramanız ya da WhatsApp aracılığıyla yetkili kişilerle iletişim kurmanız Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar, Sözleşme konusu hizmetin sunulması esnasında çevrimiçi elektronik formlar, diğer basılı formlar, e-posta, ilgili tarafından beyan edilen belgeler vasıtasıyla
IP Adresi,İşlem güvenliğinin sağlanmasıKişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemekBilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.
IP Adresi,İşlem güvenliğinin sağlanmasıKişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Kanunlarda açıkça öngörülmesi, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.
İş başvurusu sırasında girilen okul bilgisi, okul adı bilgisi, yaşadığınız şehrin bilgisi, öneri ve görüşlerinize ilişkin bilgiler ile yüksek lisans yapmak istediğiniz üniversitenin ve bölümün adı bilgisi,  Ofisimizdeki pozisyonunuz için değerlendirme yapabilmek adına bu veriler toplanmaktadırKişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.E-mail, web sitesinde doldurduğunuz formlar, bizzat ofisimizde yapılan görüşmeler, telefon veya whatsapp üzerinden yapılan görüşmeler esnasında toplanır
Hukuki metinleri (Aydınlatma Metni, Açık Rıza Metni, Ön Bilgilendirme Formu) onay kayıtları bilgisiKanundan doğan ispat yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesiKişisel verileriniz, sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen; Uygulamanın yürürlüğü, güvenliği ve denetimleriyle ilgili mevzuattan doğan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması (KVKK m.5/2-ç), Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için bu verinin işlenmesinin zorunlu olması (KVKK m.5/2-e) hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar aracılığıyla toplanmaktadır.
 • Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçlarla aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kanun m.8’de belirtilen şartlar çerçevesinde;

 • Hizmetlerin yerine getirilmesi ve hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlarıyla Özdoğan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu ortaklarına, çözüm ortaklarına,
  • Yetkili ve görevli özel veya kamu kurum ve kuruluşlar (Vergi daireleri gibi) ile adli makamlara ve resmi kurum/kuruluşlara karşı olan bilgi, belge verme, faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara,
  • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, sözleşme ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla anlaşmalı olunan mali müşavirlik ve hukuk bürolarına,
  • Rıza göstermeniz halinde, ofisimizin hizmet faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler ve yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, danışmanlık vb. hizmetlerini almak amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortaklarına, tedarikçilere ve hizmet sağlayıcılara (elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, altyapı bakım ve destek ve yazılım lisanslama hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme ve cloud hizmeti verenler gibi) aktarmaktayız.
 • Kişisel verilerinize ilişkin olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereğince aşağıda sunulan haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bizden bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Özdoğan Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Kanun’a uygun olarak, idari ve teknik imkanlar dahilinde; siz müvekkillerimizin kişisel verilerini kullanmalarını mümkün kılınması için gerekli olan sistemleri yürütmektedir.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak aşağıda belirtmiş olduğumuz adreslere her zaman iletebilirsiniz. Başvurunuzu dilerseniz, SENA ÖZDOĞAN “Veri Sahibi Başvuru Formu’nda” yer alan yöntemlerle ofisimize iletebilirsiniz. Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafından tahsil edilebilir.

Veri Sorumlusu: SENA ÖZDOĞAN

e-posta: iletisim@ozdoganhukukdanismanlik.com

KEP adresi:

Adres: Şenlikköy Mh. Akasya Sk. No:20/4 Bakırköy/İstanbul

Kişisel verilerinizin işleme faaliyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar bu Aydınlatma Metninde yer almaktadır. Yine de bu konuya ilişkin daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde, www.ozdoganhukukdanismanlik.com internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı inceleyebilir ya da bizleri arayabilirsiniz.