Sigorta Hukuku

     Sigorta Hukuku; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, yani rizikonun, oluşması hâlinde bunu tazmin etmeyi taahhüt ettiği ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar sebebiyle para ödemeyi veya başka edimlerde bulunma zorunluluğu altına girdiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, Ticaret Hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

     Özdoğan Hukuk olarak; Sigortacılık Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca, Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru usulüne uygun olarak yapılacak işlemlerle, meydana gelebilecek maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazaları için tazminat talepleri ve diğer sigorta konusu olabilecek durumlar hakkında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 

HİZMETLERİMİZ

• Ölümlü yaralanmalı trafik kazaları için tazminat talepleri
• Maddi hasarlı trafik kazaları için tazminat talepleri
• Hasar farkı ve ikame araç hallerinde uğranılan zararın tazmini
• Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
• Sigorta sözleşmelerinde yer alan hükümlerin yerine getirilmemesi halinde doğan uyuşmazlıkların çözümü
• Emeklilik, sağlık, hayat, sel, yangın, deprem sigortaları kapsamında doğabilecek alacak ve tazminatların takibi

- Stratejimiz

Ocak 2021

blank

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI Günümüzde sıkça karşılaştığımız trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar oluşmaktadır. Araçta meydana gelen maddi hasar kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortasından karşılanmaktadır. Bunun yanında kazada kusursuz olan tarafın...

blank

DEĞER KAYBI

1.DEĞER KAYBI NEDİR?       Trafik kazası geçirmiş ve sonrasında onarılmış olan aracın ikinci el piyasasında kaybettiği değerdir. Trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı durumu sıklıkla meydana gelmektedir. Zira trafik kazası nedeniyle araçta...