İş Hukuku

     İş kanununun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemektedir.İş Hukuku yalnız hizmet sözleşmelerinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır. İş Hukuku yalnızca özel hukuka ait sözleşmelere dayanan bağımlı çalışmaları düzenleyen kurallardan oluşsa da, devlet müdahalesinin yoğun bir şekilde hissedilmesi sonucunda, özel ve kamu hukuk kurallarını bir arada içeren bir karma hukuk dalıdır.

     Özdoğan Hukuk olarak; işçi müvekkillerimiz adına da işveren müvekkillerimiz adına da iş kanunu ve ilgili ulusal/uluslararası sözleşmeler çerçevesinde işçi-işveren ilişkilerinin yönetimi, uyuşmazlık hallerinde arabuluculuk ve akabindeki dava süreçleri için avukatlık hizmeti sunmaktayız.

 

HİZMETLERİMİZ

• Personel iş sözleşmelerinin oluşturulması, uygulanması
• Sözleşme feshi, işten çıkarılma durumları için uzlaşma veya dava yolu
• İhtar ve fesih bildirimleri hazırlama
• Taraflar arası oluşabilecek hukuki uyuşmazlıklar, iş kazaları ve hastalıkları gibi durumlara ilişkin hukuki veya cezai sorumluluk halleri için danışmanlık
• Belirli/belirsiz süreli ve sürekli/süreksiz iş akitleri hazırlama
• Haklı veya haksız fesih sonucu ortaya çıkabilecek tazminatlar (kıdem, ihbar, çalışma süreleri…) için arabuluculuk veya dava yolu
• İşe iade davaları

- Stratejimiz

Ocak 2021

İŞÇİ ALACAKLARI

İşçi alacakları, işçinin iş sözleşmesinden doğan ve emeğinin karşılığı olan parasal değerlerdir. Ücret Alacağı 4857 sayılı İş Kanunu m.32’ye göre; Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü...

Call Now Button