Faaliyet Alanları

Neler Yapıyoruz

Ceza Hukuku

Toplumsal yaşam içinde, insanların birbirleriyle olan ilişkileri sırasında her vatandaşın bir suç isnadıyla karşılaşması ve dahi bir suçun mağduru olabilmesi mümkündür. Ceza Hukukuna ilişkin bu mağduriyet ve isnatlar diğer hukuk dallarına nazaran daha ağır etkiler göstermektedir.

Devamı

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku; en basit şekliyle, üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetleri düzenler. Borçlar Hukukunun kısmen değindiği ve yer vermediği alanları dolduran Ticaret Hukuku, bir ticari işletmeyi ilgilendiren her hususta kanuna dayalı bir alan belirler.

Devamı

blank

İcra-İflas Hukuku

Devlet, toplumsal yaşamı düzenleyen kuralları koymanın yanı sıra, hukuki barışın korunması görevini üzerine almıştır. Diğer bir deyişle devlet genel ve soyut kurallar koymakla yetinmeyip bu kuralların uygulanmasını, bozulan dengenin yeniden kurulmasını..

Devamı

blank

Sigorta Hukuku

Sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilen bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, yani rizikonun, oluşması hâlinde bunu tazmin etmeyi taahhüt ettiği ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar..

Devamı

blank

İş Hukuku

İş kanununun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları düzenlemektedir. İş Hukuku yalnız hizmet sözleşmelerinden doğan ve bağımlı hizmet yükümlülüğü içindeki insan ilişkilerini konu alır.

Devamı

blank

Aile Hukuku

Aile, toplumun temelidir. T.C. Anayasa’sının 41.maddesinde aile “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır..

Devamı

blank

Bilişim Hukuku

Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde bilişim hukuku önem arz etmektedir. Bilişim, her türlü verinin elektronik sistemler aracılığı ile işlenmesidir. Bilişim hukuku ise, işlenen verilerin yasal çerçevede paylaşılmasını konu alan hukuk dalıdır..

Devamı

blank

Miras Hukuku

Miras hukuku, kişinin ölümü veya gaipliği halinde, kalan malvarlığının mirasçılarına nasıl ve ne kadar intikal edeceğini düzenleyen özel hukuk dalıdır. Miras hukuku, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun Üçüncü Kitabında düzenlenmiştir..

Devamı

blank

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, bir işletmenin iktisadi değer taşıyan emeklerini koruyan hukuk dalıdır.  Marka, patent, telif hakları, hakların tescili ve korunması bu kapsamdadır. Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiştir..

Devamı