YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

Yayınlarımız

Tarafından gönderildi: Özdoğan Hukuk Yorumlar: 0 20

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

 

Trafik kazaları maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü olarak üçe ayrılır. Trafik kazası sonucunda hem bedeni hem de malvarlığı zararları meydana gelebilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Kusursuz olan araç sahibi maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilir.

1.YARALANMALI TRAFİK KAZASINDA TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNATLAR NELERDİR?

(TBK M.54)

  • Tedavi masrafları: Kaza sonucu yaralanan kişi hastane tedavi masraflarını talep edebilir.
  • Kazanç kaybı: Yaralanan kişi, tedavi süresince çalışamadığı günler için mahrum kaldığı gelirleri talep edebilir.
  • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar: Bazı trafik kazaları sonucunda kişi eski gücü ve yeteneklerine kısmen ya da tamamen kavuşamamaktadır. Kişi işine dönememekte ya da kısmen çalışabilmektedir. Sakatlık durumunda iş gücü kaybı meydana geldiği için kişi, sakatlık oranına göre zararını ve tedavi masraflarını talep edebilmektedir.
  • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar: Kişi burada iş gücünü kaybetmiş olmasa da kaza sonucu vücudunda kalan iz nedeniyle ekonomik ve mesleki ilerlemesi tehlikeye düşebilir. (mankenlik yapan kişinin yüzünün şeklinin değişmesi vb.)
  • Manevi tazminat: Kişi, kaza nedeniyle yaşadığı elem ve ıstırap için manevi tazminat talep edebilirler.

2.ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASINDA TALEP EDİLEBİLECEK TAZMİNATLAR NELERDİR? 

(TBK M.53)

  • Cenaze giderleri
  • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar: Kaza sonucu kişi vefat etmemiş, belli bir süre hastanede tedavi görmüş ve gelirinden de mahrum kalmışsa tedavi giderleri ve kazanç kaybı talep edilebilir.
  • Ölenin desteğinden yoksun kalanların bu sebeple uğradıkları zararlar (Destekten yoksun kalma tazminatı): Ölenin desteğinden yoksun kalanlar -mirasçı olmasalar dahi- eğer ölen kişinin sağlığında yardımını ve her türlü desteğini görmüşlerse veya ileride üstün olasılıkla destek göreceklerse maddi tazminat isteyebilirler.
  • Manevi tazminat: Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

TAZMİNAT TALEBİ KİME YÖNELTİLMELİ?

Kazaya sebebiyet veren kusurlu taraftan istenir. Kusurlu taraf kimi zaman sürücü, araç sahibi veya işleten olabilir.  Zorunlu mali sorumluluk sigortasıyla sigortalanmış araçta, talep sigorta şirketine de yöneltilir. Sigorta şirketleri manevi zararları karşılamaz. Ancak tek taraflı ölümlü trafik kazalarında ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

Zarar layıkıyla giderilmezse; sigorta tahkim komisyonuna başvurulabileceği gibi doğrudan mahkemeler nezdinde de dava açılabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button