genel

Sözleşmelerin Kuruluş ve Geçerliliğine Etki Eden Unsurlar

       İki ya da daha fazla kişinin karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla oluşturdukları hukuki işleme sözleşme denir. Sözleşmenin kurulabilmesi için en az iki irade beyanına ihtiyaç vardır ve...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 1

Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebeplerinden Haklı Savunma

HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ : HAKLI SAVUNMA           Ceza hukuku; suç olarak nitelendirilen ve bu davranışlara yaptırımlar öngören normlar bütünü olarak tanımlanabilir. Çağdaş ceza hukukunun yaptırımları ‘cezalar’ ve ‘güvenlik tedbirleri ’dir....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 2
blank

Olağanüstü Hal ve Temel Haklar

Olağanüstü hal normal zamanlarda sahip olduğumuz özgürlüklerin geçici olarak sınırlandırıldığı ya da kullanılmasının ertelendiği bir rejim olarak tanımlanır. Olağanüstü hallerin belirlenmesi durumunda olağanüstü yetkilerin kullanılması zorunlu ve doğal kabul...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 0