Av. Osman Bedri Bektaş

- Av. Osman Bedri Bektaş

Avukat

1995 Trabzon doğumlu olan Osman Bedri Bektaş, 2014 yılında Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya başlamış, 2018 yılında mezun olmuştur. Alacağın tahsili amacıyla yapılan ilamlı ve ilamsız takipler, kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, rehnin paraya çevrilmesi ve ipotek konularında geniş bilgi sahibidir.