Etiket - onay

TUTUKLAMA

TUTUKLAMA (CMK m.100-108)   Tutuklama, suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan, ancak kuvvetli suç şüphesi bulunan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Diğer koruma tedbirleri gibi geçici bir tedbirdir. Tutuklama, ihtiyari bir koruma tedbiridir....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

KORUMA TEDBİRLERİ

KORUMA TEDBİRLERİ   Koruma tedbirleri, kişi hakkında hüküm verilmeden önce temel haklarından birinin veya birkaçının sınırlandırılmasını sağlayan tedbirlerdir. Koruma tedbiri temel hakka müdahale olduğu için kanun ile düzenlenmiş olması şarttır. Geçicidir. Amacı ya delil...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

ARAMA

ARAMA (CMK m.116-122) Arama, şüpheliyi/sanığı veya bir delil ele geçirmek ya da bir suçun işlenmesini önlemek amacı ile yapılan koruma tedbiridir. Arama tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nda...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
Call Now Button