Etiket - hakim

MİRAS HUKUKUNDA TENKİS

  MİRAS HUKUKUNDA TENKİS   Mirasbırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı veya sağlararası kazandırmaların mirasçıların saklı payına tecavüz ettiği oranda indirilmesini sağlayan işleme ''tenkis'' denmektedir. Kanunda belirtilmiş olan saklı paylı mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 28

MARKANIN İLTİBASI

MARKANIN İLTİBASI Marka hukukunun amacı; markaları üçüncü kişilerin haksız kullanımlarından korumak ve marka haklarına tecavüzlerin önlenmesini sağlamaktır. SMK m.4: “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR

BİLİŞİM SUÇLARI VE YAPTIRIMLAR   Bilişim, her türlü verinin elektronik sistemler aracılığı ile işlenmesidir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243. madde gerekçesinde “Bilişim sisteminden maksat, verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI   Tarafların boşanma konusunda anlaşamadıkları ya da anlaşsalar dahi anlaşmalı boşanmanın şartlarından birisinin gerçekleşmemesi halinde çekişmeli boşanma söz konusu olur. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma sebepleri: Zina (TMK m.161) Hayata kast,...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 23
blank

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI   Anlaşmalı boşanma, TMK m.166/3’de düzenlenmiştir: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

TUTUKLAMA

TUTUKLAMA (CMK m.100-108)   Tutuklama, suçlu olduğu konusunda henüz kesin hüküm bulunmayan, ancak kuvvetli suç şüphesi bulunan kişinin özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Diğer koruma tedbirleri gibi geçici bir tedbirdir. Tutuklama, ihtiyari bir koruma tedbiridir....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

KORUMA TEDBİRLERİ

KORUMA TEDBİRLERİ   Koruma tedbirleri, kişi hakkında hüküm verilmeden önce temel haklarından birinin veya birkaçının sınırlandırılmasını sağlayan tedbirlerdir. Koruma tedbiri temel hakka müdahale olduğu için kanun ile düzenlenmiş olması şarttır. Geçicidir. Amacı ya delil...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22
blank

ARAMA

ARAMA (CMK m.116-122) Arama, şüpheliyi/sanığı veya bir delil ele geçirmek ya da bir suçun işlenmesini önlemek amacı ile yapılan koruma tedbiridir. Arama tedbiri, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Polis Vazife Ve Salahiyet Kanunu’nda...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22