Etiket - değer kaybı aym

YARALANMALI VE ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

ÖLÜMLÜ VE YARALANMALI TRAFİK KAZALARI   Trafik kazaları maddi hasarlı, yaralanmalı ve ölümlü olarak üçe ayrılır. Trafik kazası sonucunda hem bedeni hem de malvarlığı zararları meydana gelebilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir. Kusursuz...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 20

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI VE İPTAL KARARI SONRASI DEĞER KAYBI

Mali sorumluluk sigortası, trafik kazası neticesinde kusursuz tarafta meydana gelen zararların sigorta şirketi tarafından ödenmesinin güvence altına alındığı sigorta türüdür. Türkiye’nin de taraf olduğu ‘’Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 1 21

AYM İPTAL KARARININ DEĞER KAYBINA ETKİSİ

Anayasa Mahkemesi iptal kararları; bir kanun hükmünün yasaya aykırılığının Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Buna göre, iptal kararları bir kanun hükmündeki sakatlığı ortaya koyar nitelikteki kararlardır. Anayasanın 153....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 21
hasaronarim

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Zamanla insanlar bireysel yaşamdan toplumsal yaşama geçmiş ve birlikte yaşayabilmek için düzenleyici kurallara olan ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Ahlak kuralları, hukuk kuralları, örf-adet vb. gibi. Günümüzde kuşkusuz en önemlilerinden biri...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 2 22

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI

KAZANÇ KAYBI TAZMİNATI Günümüzde sıkça karşılaştığımız trafik kazaları sonucunda araçlarda hasarlar oluşmaktadır. Araçta meydana gelen maddi hasar kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk sigortasından karşılanmaktadır. Bunun yanında kazada kusursuz olan tarafın...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 21

ARAÇTAN MAHRUM KALMA

ARAÇTAN MAHRUM KALMA TAZMİNATI Bir trafik kazası olduğunda araçta oluşan maddi hasar, kusurlu tarafın zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası tarafından karşılanır. Fakat aracın hasar görmesi durumunda sadece maddi zarar oluşmaz....


Tarafından gönderildi Yorumlar: 4 24

DEĞER KAYBI

1.DEĞER KAYBI NEDİR?       Trafik kazası geçirmiş ve sonrasında onarılmış olan aracın ikinci el piyasasında kaybettiği değerdir. Trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı durumu sıklıkla meydana gelmektedir. Zira trafik kazası nedeniyle araçta...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 22

TRAFİK KAZASI VE HUKUKİ SÜREÇ

1.TRAFİK KAZASI NEDİR?       Teknolojik gelişmeler, nüfus artışı, iş yoğunluğu ve değişen dünya şartları insanların araç kullanımını arttırmıştır. Bu artış trafik yoğunluğunu ve trafik kazalarını tetiklemiş, insanlar da olası birtakım...


Tarafından gönderildi Yorumlar: 0 15
Call Now Button