DEĞER KAYBI

Yayınlarımız

Tarafından gönderildi: Özdoğan Hukuk Yorumlar: 0 22

1.DEĞER KAYBI NEDİR?

      Trafik kazası geçirmiş ve sonrasında onarılmış olan aracın ikinci el piyasasında kaybettiği değerdir. Trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı durumu sıklıkla meydana gelmektedir. Zira trafik kazası nedeniyle araçta yapılan onarım işlemleri aracın TRAMER kaydında sürekli olarak bulunmakta ve araç sahibi tarafından ikinci el araç üçüncü kişilere satılırken bu onarım kayıtları sebebiyle daha düşük bedele satılabilmektedir. Bu da kusursuz olan araç sahibini zor durumda bırakmaktadır. Bu konuyla ilgili Yargıtay bir kararında; “Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş piyasa değeri ile onarılmış haldeki piyasa değeri arasındaki fark kriteri esas alınmaktadır. Hükme esas alınan raporlarda bu kritere göre hesaplama yapılmadığı anlaşılmakla, dosyadaki fotoğraflar, kaza tespit tutanağı ve tüm belgeler incelenerek, aracın modeli, yaşı, hasarın ağırlığı, boyanmış olan yerler ve hasarlı bölgelerin özelliği nazara alınıp, aracın kaza öncesi ikinci el piyasa rayiç değeri ile tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farkın değer kaybını göstereceği ilkesine göre değer kaybının tespiti için yeniden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir…” (Y17HD 2016/14600 E. 2019/6626 K.) şeklinde görüş bildirmiştir.

2.DEĞER KAYBINI KİMLER, NEREDEN TALEP EDEBİLİR?

       Trafik kazasında zarar gören araç sahibi, aracının değer kaybını talep edebilir.

  1. Sigorta şirketine başvuru;

Zarar gören araç sahibi öncelikli olarak sigorta şirketine başvuruda bulunmalıdır. Bu bir dava şartı olduğu için zorunludur. Sigorta şirketi ödeme yapmayacağını bildirirse, eksik ödeme yaparsa ya da 15 gün içinde cevap vermezse tahkime ya da dava yoluna gidilebilir.

  1. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru;

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigortacı ve kazadan zarar gören kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları karara bağlamak için kurulmuş alternatif bir çözüm yoludur. Tahkime başvuru zorunlu olmamakla beraber daha hızlı çözüm sağlar.

Tahkime başvurabilmek için;

  • Sigorta şirketi tahkim sistemine kayıtlı olmalı,
  • Kaza üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olmalıdır.

Bunun istisnası zorunlu sigortalardır. Zorunlu sigortalarda üyelik tarihine bakılmaksızın komisyona başvuru yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonu başvuruyu en geç 4 ay içinde sonuçlandırır.

Uyuşmazlık tutarı 5.000 TL’ye kadar ise hakemler tarafından verilen kararlar kesindir. 5.000 TL üzerindeki kararlara karşı tebliğden itibaren 10 gün içinde itiraz edilebilir. 40.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için de temyize gidilebilir. Aracı değer kaybına uğrayan araç sürücüsü Asliye Ticaret Mahkemesinde araç değer kaybının giderilmesine yönelik dava açıp, zararının tazminini talep edebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Call Now Button